Speciale zorgvragen / begeleiding vanuit PGB

Wij adviseren u vooraf contact op te nemen met het zorgkantoor als u er zeker van wilt zijn of de PGB-vergoeding van uw kind ook daadwerkelijk binnen het zorgaanbod van HSB-Boxtel valt.

Ouders die een Persoonsgebonden Budget (PGB) ontvangen voor hun kind, waarbij  in het indicatieverslag onderstaande aandachtspunten worden vermeld, kunnen mogelijk PGB-gelden inzetten voor onze specifieke individuele ondersteuning.

Veel kinderen met autisme en/of AD(H)D hebben moeite met het plannen en organiseren van hun dagelijkse taken. Ze hanteren vaak een chaotische aanpak en kennen een structureel tekort aan oplossingsvaardigheden.
Hierdoor komen ze al gauw in een vicieuze cirkel terecht, waar ze zelfstandig nauwelijks uitkomen. Succeservaringen blijven uit en veel kinderen voelen zich onzeker en/of faalangstig worden. Sommigen nemen juist een onverschillige houding aan en geven de indruk dat het ze niet raakt.

Bij HSB-Boxtel helpen we deze kinderen op individuele basis, met:

  • het aanleren van adequate oplossingsvaardigheden die de zelfstandigheid en zelfredzaamheid bevorderen
  • het ontwikkelen van vaardigheden om beter te leren omgaan met hun sociale omgeving

Voor de start van een begeleidingstraject, worden gezamenlijk de doelen geformuleerd in een begeleidingsplan. De gestelde doelen worden aan het eind van het traject geëvalueerd. Hiervan wordt een schriftelijk verslag gemaakt.

Informatie over de kosten van deze individuele begeleiding vindt u onder Tarieven.