Inhoud van de begeleiding

Algemene coaching
Begeleiding bij het plannen, organiseren en structureren van het huiswerk. Iedere sessie start met een kortdurende, individuele ondersteuning bij het maken van een werkplan. Een kopie van het werkplan gaat wekelijks mee naar huis als richtlijn voor de thuiswerkdagen.

Specifieke vakinhoudelijke begeleiding
Specifieke begeleiding is inhoudelijke uitleg en controle bij het verwerken van leerstof op het gebied van wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, economie en management & organisatie en/of ondersteuning bij het maken van opdrachten en verwerken van de talen Nederlands, Engels, Frans en Duits. Het is mogelijk om het geleerde te laten overhoren en de verdere leerplanning thuis daarop af te stemmen.

Begeleiding bij het maken van werkstukken en de voortgang bewaken