Leren-Leren cursussen

Leren-Leren Actief een goede start in de brugklas

Leren is niet iets wat je overkomt, maar een actieve bezigheid

Voor wie is Leren-Leren Actief?
De cursus is bedoeld voor leerlingen die gaan starten in de brugklas of al in de brugklas zitten. Het is raadzaam om z.s.m. te starten zodat ze de aangeleerde vaardigheden vanaf de start kunnen gaan toepassen. 
Starten is uiteraard ook gaandeweg het jaar mogelijk. 

Waarom Leren-Leren Actief
Een goede voorbereiding op de vaardigheden die voortgezet onderwijs in de jaren die volgen vraagt
Sluit aan bij groeiende zelfstandigheid en de ontwikkelingsfase van pubers
Versterkt de intrinsieke motivatie 

Wat is Leren-Leren Actief
Het is een korte cursus waarin leerlingen studievaardigheden ontwikkelen waarop een beroep wordt gedaan gedurende hun studie. Het betreft vaardigheden o.a. op het gebied van:
* Het maken van een goede planning en organisatie van het huiswerken en het trainen van de zelfdiscipline;
* Het herkennen en ontwikkelen van een eigen leerstijl (zelfbewust leren);
* Het aanleren van vaardigheden die het inzichtelijk leren bevorderen, zoals het leren onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het onderscheiden van vragen (kennis-begrips- en toepassingsvragen);
* Het leren d.m.v. herhalen en stamptechnieken, zoals het leren door herhaling en overhoortechnieken;
* Leren en voorbereiden voor een toets, en het overhoren van jezelf.

Hoe werkt Leren-Leren Actief
Na intakegesprek van c.a. 30 minuten volgen er 6 bijeenkomsten van 1,5 uur waarin gewerkt wordt aan planning en organisatie, studievaardigheden en het inoefenen hiervan. 
Er wordt zoveel mogelijk gewerkt aan de hand van eigen huiswerktaken. De thema's worden afgestemd op de hulpvraag van het kind. Naar gelang meer behoefte is aan een bepaald onderdeel, wordt hier uitgebreider bij stilgestaan.
Na deze bijeenkomsten volgt er een evaluatiegesprek met de ouders. (c.a. 30 min)

De kosten voor de cursus Leren-Leren Actief bedragen 325 euro voor een indivdidueel traject.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Leren - Leren Vaardig vanaf klas 2 

Welke vaardigheden heb je nodig om goed te kunnen studeren?
Je leert wel, maar weet niet goed hoe je het aan moet pakken.
Je leren leidt vaak niet tot het juiste resultaat.
Welke vaardigheden kunnen je helpen om de leerstof wel voldoende te gaan beheersen en toe te kunnen passen bij schoolwerk en toetsen?

Cursusoverzicht: Leren-Leren Vaardig in 12 stappen
- Woordjes en begrippen leren |
- Begrijpend lezen en belangrijke woorden ontdekken 
- Samenvatten en verbanden leggen 
- Plannen en trainen van zelfdiscipline 
- Opdrachten structureren 
- Vragen herkennen en wiskundeopgaven maken 
Jezelf overhoren en leren voor een toets 
Extra leertips

Hoe werkt Leren -Leren Vaardig?
Na intakegesprek van c.a. 30 minuten volgen er 9 bijeenkomsten van 1 uur waarin gewerkt wordt aan planning en organisatie, studievaardigheden en het inoefenen hiervan. 
Er wordt zoveel mogelijk gewerkt aan de hand van eigen huiswerktaken. De thema's worden afgestemd op de hulpvraag van het kind. Naar gelang meer behoefte is aan een bepaald onderdeel, wordt hier uitgebreider bij stilgestaan.

Na deze bijeenkomsten volgt er een evaluatiegesprek met de ouders. (c.a. 30 min)

De kosten voor de cursus Leren-Leren Actief bedragen 325 euro voor een indivdidueel traject.

Wanneer mogelijk/gewenst kan er ook in klein groepsverband worden gewerkt

 

 

Indien u interesse hebt in een cursus en/of graag meer informatie ontvangt kunt u een vrijblijvend gesprek aanvragen via het formulier "aanmelding leerling" in het linker menu