Algemene informatie HSB-Boxtel

Waar staan we voor:

De begeleiding is bedoeld voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO , VWO) en het MBO.  Een belangrijke voorwaarde bij huiswerk- en studiebegeleiding is, dat de leerling positief gemotiveerd is om hieraan deel te nemen.

HSB- Boxtel streeft ernaar, om -door het aanbrengen van structuur en regelmaat- bij de leerling een bewustwordingsproces op gang te laten komen, dat leidt tot een efficiëntere aanpak van zijn/haar taken, tot meer discipline, tot succeservaringen, tot meer zelfvertrouwen en uiteindelijk tot een betere zelfsturing en zelfcontrole over de uit te voeren opdrachten.

Om dit samen te kunnen bereiken, werkt HSB-Boxtel binnen de driehoek "leerling, ouder en school". Goed contact en het uitwisselen van relevante informatie is daarin van belang.